กองบิน ๑ จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล

  นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วยคุณ วสุมา  วัฒนศรีมงคล ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์วิหารพระพุทธทีปังกร และจัดให้มีการแสดงธรรมเทศนา จากพระวชิรญาณโกศล (วัดป่าธรรมคีรี)
โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สมาชิกชมรมแม่บ้านฯ และครอบครัว กองบิน ๑ เข้าร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ศาลาธรรม กองบิน ๑

 

Wing1 An1  Wing1 An2  Wing1 An3

 

Wing1 An4  Wing1 An5  Wing1 An6

 

  Wing1 An7  Wing1 An8  Wing1 An9

 

Wing1 An10  Wing1 An11