กองบิน ๑ จัดพิธีขอขมาลาอุปสมบทแก่ข้าราชการกองบิน ๑

  นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีรับการขอขมาลาอุปสมบท แก่ข้าราชการกองบิน ๑ จำนวน ๓ คน ที่มีจิตศรัทธาขอกราบลาอุปสมบทในบวรพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔ พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท มอบหนังสือสวดมนต์และปัจจัยร่วมทำบุญ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ อาคารกองบังคับการ กองบิน ๑

 

Wing1 O1  Wing1 O2  Wing1 O3

 

Wing1 O4  Wing1 O5