กองบิน ๑ ประกอบพิธีอัญเชิญและประดิษฐานพระรูปจำลอง พระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย

    นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานประกอบพิธีอัญเชิญและประดิษฐานพระรูปจำลอง จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย โดยมี ข้าราชการกองบิน ๑ ร่วมพิธี ฯ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ หน้าอาคารกองบังคับการ กองบิน ๑

 

 enshrined 1  enshrined 2  enshrined 3

 

  enshrined 4  enshrined 5  enshrined 6

 

 enshrined 7  enshrined 8  enshrined 9

 

 enshrined 10  
enshrined 12

line