กองบิน ๑ จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ

      นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร ที่ได้รับการแต่งตั้งยศสูงขึ้น
โดยมี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ และ เสนาธิการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ซึ่งพิธีฯ จัดภายใต้มาตรการควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา- ๒๐๑๙ (COVID-19) เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องโถง กองบังคับการ กองบิน ๑

 Wing1 o1  Wing1 o2  Wing1 o3

 

  Wing1 o4  Wing1 o5  Wing1 o6

 

 Wing1 o7