กองบิน ๑ เคียงข้างประชาชนสู้ภัย COVID-19

      ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ ซึ่งในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดยังพบผู้ติดเชื้อ อย่างต่อเนื่อง กองบิน ๑ ขอเป็นกำลังใจ พร้อมอยู่เคียงข้าง ให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ให้ผ่านพ้นวิกฤติ COVID-19 ไปด้วยกัน 
      ในการนี้ คุณ วสุมา  วัฒนศรีมงคล ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ และคณะ นำสิ่งของบริโภคที่จำเป็น และน้ำดื่ม จำนวน ๑๐๐ แพ็ค มอบให้กับโรงพยาบาลสนามรักษาผู้ป่วย COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และบุคลากร ทางการแพทย์ โดยมีนายแพทย์ ประวีณ  ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับมอบ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาลสนาม อาคารชาติชายฮอลล์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดนครราชสีมา


Wing1 hp1  Wing1 hp2  Wing1 hp3

 

Wing1 hp4  Wing1 hp5  Wing1 hp6

   

Wing1 hp7  Wing1 hp8