โครงการ ๑ น้ำใจเพื่อวันใหม่สู่สังคม

      คุณวสุมา  วัฒนศรีมงคล ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ นำเตียงผู้ป่วยไปมอบให้แก่ผู้พิการติดเตียง ในโครงการ ๑ น้ำใจเพื่อวันใหม่สู่สังคม เพื่อแบ่งปันและให้กำลังใจ ตลอดจนส่งเสริมให้มี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ ชุมชนหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

Mm 001  Mm 002  Mm 003

Mm 004  Mm 005  Mm 006