ชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ จัดจำหน่ายดอกป๊อบปี้เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๕

      ดอกป๊อปปี้เป็นอนุสรณ์แห่งวีรกรรมของทหารผ่านศึก เพื่อเตือนใจให้ระลึกถึงเกียรติภูมิของนักรบผู้กล้าหาญ ที่ได้เสียสละเพื่อประเทศชาติ เนื่องในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันทหารผ่านศึก คุณวสุมา วัฒนศรีมงคล ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ 
     พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ จัดจำหน่ายดอกป๊อบปี้ ให้แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำรายได้สมทบทุนช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึก ซึ่งได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศชาติ

S 7503944  S 7503943  S 7503942

S 7503941  S 7503940  S 7503938

S 7503938  S 7503936  S 7503934