ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ มอบเงินช่วยเหลือตามโครงการ
“แม่บ้าน ทอ.สานรัก ร่วมใจ ห่วงใยคนพิการ” ปี ๒๕๖๕

    คุณ วสุมา  วัฒนศรีมงคล ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ เป็นผู้แทนคุณ ปัญญดาว  ธูปะเตมีย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ มอบเงินช่วยเหลือตามโครงการ “แม่บ้าน ทอ.สานรัก ร่วมใจ ห่วงใยคนพิการ” ปี ๒๕๖๕ ให้แก่ข้าราชการและครอบครัว กองบิน ๑ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน
    โดยมี คุณ ปนัสยา  สมบัติทวี รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ ร่วมพิธีฯ ณ อาคารธูปะเตมีย์ กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

 

WingOne 001  WingOne 002  WingOne 003

WingOne 004  WingOne 005  WingOne 006

WingOne 007    WingOne 008  WingOne 009

WingOne 010