สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ ออกจำหน่ายดอกป๊อปปี้เนื่องในวันทหารผ่านศึก

      เรืออากาศเอกหญิง มานิดา ศุภวงศ์ รักษาการประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ มอบหมายให้ สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ ออกจำหน่ายดอกป๊อปปี้ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ, เอกชน และประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันทหารผ่านศึกประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ เพื่อนำเงินรายได้ใช้ในการสนับสนุนกิจการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และครอบครัว ตลอดจนเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดี และวีรกรรมของเหล่าทหารหาญที่ได้เสียสละเลือดเนื้อ เพื่อปกป้องประเทศชาติ ณ กองบังคับการกองบิน ๑, หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในจังหวัดนครราชสีมา ...

 

 Poppy 1  Poppy 2  Poppy 3

 Poppy 4  Poppy 5  Poppy 6

 Poppy 7  Poppy 8  Poppy 9