ผู้แทนนายสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ร่วมตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
นวมินทราชินี ประจำปี ๒๕๖๒

  นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข/ที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี พร้อมด้วย เรืออากาศเอกหญิง มานิดา ศุภวงศ์ รักษาการประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ ผู้แทนนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ร่วมตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานรับ ทราบปัญหาและวางแผนสนับสนุนการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
และสมพระเกียรติ ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 ...

 

  Air Force Maid 1  Air Force Maid 2  Air Force Maid 3


   Air Force Maid 4  Air Force Maid 5  Air Force Maid 6


   Air Force Maid 7  Air Force Maid 8  Air Force Maid 9