สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ ออกจำหน่ายดอกป๊อปปี้เนื่องในวันทหารผ่านศึก

    เรืออากาศเอกหญิง มานิดา  ศุภวงศ์ รักษาการประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ ออกจำหน่ายดอกป๊อปปี้ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ, เอกชน และประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาเนื่องในวันทหารผ่านศึกประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
   เพื่อนำเงินรายได้ใช้ในการสนับสนุนกิจการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และครอบครัวตลอดจนเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดี และวีรกรรมของเหล่าทหารหาญที่ได้เสียสละเลือดเนื้อ เพื่อปกป้องประเทศชาติ ณ กองบังคับการกองบิน ๑, หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในจังหวัดนครราชสีมา
...

 

 selling-poppies-on-veterans-day 1  selling-poppies-on-veterans-day 2  selling-poppies-on-veterans-day 3

 

  selling-poppies-on-veterans-day 4  selling-poppies-on-veterans-day 5  selling-poppies-on-veterans-day 6

 

 selling-poppies-on-veterans-day 7  selling-poppies-on-veterans-day 8  selling-poppies-on-veterans-day 9

 

 selling-poppies-on-veterans-day 10  selling-poppies-on-veterans-day 11  selling-poppies-on-veterans-day 12

 

 selling-poppies-on-veterans-day 13  selling-poppies-on-veterans-day 14  selling-poppies-on-veterans-day 15

 

 selling-poppies-on-veterans-day 16  selling-poppies-on-veterans-day 17  selling-poppies-on-veterans-day 18