ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ จัดทำ Workshop การตัดเย็บหน้ากากอนามัยรุ่น RTAF VERSION และหน้ากากผ้า

    เรืออากาศเอกหญิง มานิดา  ศุภวงศ์ รักษาการประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑, คุณพิมพักตร์  ไชยกำเนิด รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ (๒) และคุณแคทรียา  ปวราเดชเดชา รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ (๓) นำชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ จัด Workshop เพื่อต่อยอดนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศที่มอบหมายให้ สมาคมแม่บ้านทหารอากาศดำเนินการตัดเย็บหน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายให้ข้าราชการและครอบครัว กองบิน ๑ รวมทั้งพี่น้องประชาชนที่มาติดต่อประสานงานกับ กองบิน ๑ และแจกจ่ายให้กับประชาชนโดยรอบที่ตั้ง กองบิน ๑ เพื่อป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 และป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ณ ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓...

 

 afwa-produce-mask 1  afwa-produce-mask 2  afwa-produce-mask 3

 

  afwa-produce-mask 4  afwa-produce-mask 5  afwa-produce-mask 6

 

 afwa-produce-mask 7  afwa-produce-mask 8  afwa-produce-mask 9

 

 afwa-produce-mask 10  afwa-produce-mask 11  afwa-produce-mask 12

 

 afwa-produce-mask 13  afwa-produce-mask 14  afwa-produce-mask 15

 

 afwa-produce-mask 16  afwa-produce-mask 17  afwa-produce-mask 18

 

  afwa-produce-mask 19