ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดพัฒนาพื้นที่ เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกกองทัพอากาศ, วันกองทัพอากาศ
และวันสถาปนากระทรวงกลาโหม

  เรืออากาศเอกหญิง มานิดา ศุภวงศ์ รักษาการประธานชมชมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ นำสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านนารีสวัสดิ์)
จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกกองทัพอากาศ, วันกองทัพอากาศ และวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านนารีสวัสดิ์) ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 ...

 

cleaning 1  cleaning 2  cleaning 3

 

cleaning 4  cleaning 5  cleaning 6

 

cleaning 7  cleaning 8  cleaning 9