โครงการ “ แม่บ้าน ทอ.สานรัก ร่วมใจ ห่วงใยคนพิการ “ ประจำปี ๒๕๖๓

     แพทย์หญิง วิไลภรณ์  วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานเปิดงานโครงการ “ แม่บ้าน ทอ.สานรัก ร่วมใจ ห่วงใยคนพิการ “ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมอบเงินช่วยเหลือพร้อมของใช้ที่จำเป็น ให้กับกำลังพลของ กองทัพอากาศโดย มีคุณวสุมา  วัฒนศรีมงคล ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ เป็นผู้แทนรับมอบฯ เพื่อนำไปมอบให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัว กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ... 

 

      200763 001  200763 002  200763 003 

  

                                                      200763 004  200763 005  200763 006