ผู้บังคับการกองบิน ๑ และประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑
ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองบิน ๑

    นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วยคุณ วสุมา  วัฒนศรีมงคล ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองบิน ๑ และมอบขนม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เด็กๆ โดยมี นาวาอากาศเอก ฉลองชัย  ใยไหม เสนาธิการกองบิน ๑ และคุณ แคทรียา  ปวราเดชเดชา รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ ร่วมคณะฯ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองบิน ๑ ...

 

      WingOne1 H001  WingOne1 H002  WingOne1 H003

 

      WingOne1 H004  WingOne1 H005  WingOne1 H006

 

      WingOne1 H007  WingOne1 H008  WingOne1 H009

 

      WingOne1 H010  WingOne1 H011  WingOne1 H012

 

     WingOne1 H013  WingOne1 H014  WingOne1 H015

 

     WingOne1 H016