ชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ จัดจำหน่ายดอกป๊อบปี้เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๔

    ดอกป๊อปปี้เป็นอนุสรณ์แห่งวีรกรรมของทหารผ่านศึก เพื่อเตือนใจให้ระลึกถึงเกียรติภูมิของนักรบผู้กล้าหาญ ที่ได้เสียสละเพื่อประเทศชาติ เนื่องในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันทหารผ่านศึก
   คุณวสุมา  วัฒนศรีมงคล ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ จัดจำหน่ายดอกป๊อบปี้ ให้แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำรายได้สมทบทุนช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึก ซึ่งได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศชาติ

 

 selling-poppies-on-veterans-day 1  selling-poppies-on-veterans-day 2  selling-poppies-on-veterans-day 3

 

  selling-poppies-on-veterans-day 4  selling-poppies-on-veterans-day 5  selling-poppies-on-veterans-day 6

 

 selling-poppies-on-veterans-day 7  selling-poppies-on-veterans-day 8  selling-poppies-on-veterans-day 9

 

 selling-poppies-on-veterans-day 10  selling-poppies-on-veterans-day 11  selling-poppies-on-veterans-day 12

 

  selling-poppies-on-veterans-day 13  selling-poppies-on-veterans-day 14

line