ชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ มอบสิ่งของอุปโภค - บริโภค ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านมิตรภาพ

      เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คุณวสุมา  วัฒนศรีมงคล ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ พร้อมสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑
นำสิ่งของอุปโภค - บริโภค มอบให้กับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านมิตรภาพ เพื่อมอบเป็นของขวัญ และให้กำลังใจตลอดจนส่งเสริมให้เด็ก ๆ
เยาวชนในสถานสงเคราะห์ฯ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมิตรภาพ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

 

 

WingOne1 64001  WingOne1 64002  WingOne1 64003


WingOne1 64004  WingOne1 64005  WingOne1 64006

 

line