แพทย์หญิง วิไลภรณ์  วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานเปิดงานโครงการ “ แม่บ้าน ทอ.สานรัก ร่วมใจ ห่วงใยคนพิการ “ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมอบเงินช่วยเหลือพร้อมของใช้ที่จำเป็น ให้กับกำลังพลของ กองทัพอากาศ โดย มีคุณวสุมา  วัฒนศรีมงคล ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ เป็นผู้แทนรับมอบฯ เพื่อนำไปมอบให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัว กองบิน ๑
                                                                                                                    200763 004

คุณวสุมา  วัฒนศรีมงคล ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ พร้อมด้วย เรืออากาศเอกหญิง มานิดา  ศุภวงศ์ รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจในการบำบัดยาเสพติดและจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติด

WingOne1 14004

น.อ.เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย คุณวสุมา  วัฒนศรีมงคล ประธานชมรมแม่บ้าน ทอ.บน.๑ เข้าร่วมประชุมและแนะนำตัว พร้อมทั้งชี้แจงนโยบายของการบริหารงานของชมรมแม่บ้านให้แก่สมาชิกชมรมแม่บ้าน ทอ.บน.๑ ได้รับทราบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งหามาตรการในการป้องกัน COVID-19

to welcome wing1 afwa commander 10

คุณวสุมา  วัฒนศรีมงคล ประธานชมรมแม่บ้าน ทอ.บน.๑, ร.อ.หญิง มานิดา  ศุภวงศ์ รองประธานชมรมแม่บ้าน ทอ.บน.๑ (๑), สพญ.พิมพักตร์  ไชยกำเนิด รองประธานชมรมแม่บ้าน ทอ.บน.๑ (๒), คุณแคทรียา ปวราเดชเดชา รองประธานชมรมแม่บ้าน ทอ.บน.๑ (๓) นำสมาชิกชมรมแม่บ้าน ทอ.บน.๑ จัดทำ Face Shield เพื่อมอบให้ บน.๑ นำไปใช้ในมาตรการป้องกัน covid-19

make a face shield 16

ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ บน.๑ จัด Workshop เพื่อต่อยอดนโยบาย ผบ.ทอ.ที่มอบหมายให้ สมาคมแม่บ้านทหารอากาศดำเนินการตัดเย็บหน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายให้ข้าราชการและครอบครัว บน.๑ รวมทั้งพี่น้องประชาชนที่มาติดต่อประสานงานกับ บน.๑ และแจกจ่ายให้กับประชาชนโดยรอบที่ตั้ง บน.๑ เพื่อป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 และป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19

afwa produce mask 1

สมาชิกชมรมแม่บ้าน ทอ.บน.๑ ออกจำหน่ายดอกป๊อปปี้ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ, เอกชน และประชาชนใน จว.นครราชสีมา เนื่องในวันทหารผ่านศึกประจำปี ๖๓ เพื่อนำเงินรายได้ใช้ในการสนับสนุนกิจการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และครอบครัวตลอดจนเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดี และวีรกรรมของเหล่าทหารหาญที่ได้เสียสละเลือดเนื้อ เพื่อปกป้องประเทศชาติ

selling poppies on veterans day 1

ร.อ.หญิง หญิง มานิดา ศุภวงศ์ รักษาการประธานชมชมแม่บ้าน ทอ.บน.๑ นำสมาชิกชมรม แม่บ้าน ทอ.บน.๑ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานคุ้มครองสวัสดิภาพ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านนารีสวัสดิ์) จว.นครราชสีมา

cleaning 1

นพ.ไพจิตร์ วราชิต อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข/ที่ปรึกษามูลนิธิฯ พร้อมด้วย ร.อ.หญิง มานิดา ศุภวงศ์ รักษาการประธานชมรมแม่บ้าน ทอ.บน.๑ ผู้แทนนายกสมาคมแม่บ้าน ทอ.
ร่วมตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ.๖๒ ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี
ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา ...

Air Force Maid 7

ร.อ.หญิง มานิดา ศุภวงศ์ รักษาการประธานชมรมแม่บ้าน ทอ.บน.๑ มอบหมายให้ สมาชิกชมรมแม่บ้าน ทอ.บน.๑ ออกจำหน่ายดอกป๊อปปี้เนื่องในวันทหารผ่านศึกประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค.๖๒ ณ บก.บน.๑, หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในจังหวัดนครราชสีมา ...

Poppy 1