การฝึกผสมโคปไทเกอร์ 2019

Cope Tiger Banner

   นาวาอากาศเอก วชิระพล  เมืองน้อย รองผู้อำนวยการสำนักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสมโคปไทเกอร์ 2019 เปิดเผยว่า กองทัพอากาศจะดำเนินการฝึกภาคสนาม (Field Training Exercise : FTX) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกผสมโคปไทเกอร์ 2019 ในระหว่างวันที่ 11 – 22 มีนาคม 2562 ณ กองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา , สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล และสนามฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก จังหวัดลพบุรี

   การฝึกผสมโคปไทเกอร์ (Multi-Lateral Exercise Cope Tiger) ถือได้ว่าเป็นการฝึกผสมทางอากาศ ที่มีการสนธิกำลังทางอากาศใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการนำกำลังทางอากาศจาก 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมการฝึก มีการพัฒนารูปแบบการฝึกให้เข้ากับสถานการณ์การสู้รบในปัจจุบัน จะมีการสมมติสถานการณ์เสมือนจริง ทั้งด้านการควบคุมและสั่งการ การฝึกยุทธวิธีการรบระหว่างเครื่องบินรบต่างแบบ การฝึกโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายภาคพื้นดินที่มีการต่อต้านจากกอาวุธของหน่วยต่อสู้อากาศยานภาคพื้น การฝึกด้านการข่าวกรองยุทธวิธีโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ และการให้การสนับสนุนของหน่วยสนับสนุนต่าง ๆ สำหรับวัตถุประสงค์ในการฝึกครั้งนี้ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยบิน และหน่วยต่อสู้อากาศยานที่เข้าร่วมการฝึก และเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางอากาศผสม อีกทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างมิตรประเทศ ที่เข้าร่วมการฝึกอีกด้วย

   สำหรับการฝึกผสมโคปไทเกอร์ 2019 ในครั้งนี้ เป็นการฝึกครั้งที่ 25 โดยมี นาวาอากาศเอก วชิระพล  เมืองน้อย รองผู้อำนวยการสำนักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ เป็นผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสมโคปไทเกอร์ 2019 ฝ่ายไทย, Col.Teo Soo Yeow (นาวาอากาศเอก เทียว ซูว์ เย่าว์) เป็นผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสมฯ ฝ่ายสาธารณรัฐสิงคโปร์ และ Lt.Col.Ty Bridge (นาวาอากาศโท ไทร์  บริดจ์) เป็นผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสมฯ ฝ่ายสหรัฐอเมริกา สำหรับประเทศไทยนอกจากส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์จากกองทัพอากาศแล้ว ยังได้จัดเจ้าหน้าที่จากกองทัพบก กองทัพเรือ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) กระทรวงคมนาคม เข้าร่วมการฝึก

   สำหรับการฝึกในครั้งนี้ แบ่งเป็น การฝึกปัญหาที่บังคับการ (Command Post Exercise : CPX) ระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2561 การประชุมวางแผนขั้นสุดท้าย (Final Planning Conference : FPC) ระหว่างวันที่ 17 – 19 ธันวาคม 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และการฝึกภาคสนาม (Field Training Exercise : FTX) ระหว่างวันที่ 11 – 22 มีนาคม 2562 ณ กองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล และสนามฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก จังหวัดลพบุรี

   นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เข้าร่วมการฝึกทั้ง 3 ประเทศ และประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ จัดให้มีบริการทางการแพทย์ การปรับปรุงอาคารพร้อมมอบอุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ โรงเรียนบ้านพะไล จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 และการให้บริการทางการแพทย์ พร้อมสร้างอาคารอเนกประสงค์สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล ให้กับโรงเรียนบ้านเขาแหลม จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 15 มีนาคม 2562

   ทั้งนี้ ได้มีพิธีเปิดการฝึกฯ ไปแล้วเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ฐานทัพอากาศ Paya Labar สาธารณรัฐสิงคโปร์ และจะมีพิธีปิดการฝึกฯ ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ กองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา ...