• 044-58110-4 ภายใน 40202แพทย์หญิง วิไลภรณ์ วงษ์วาทย์
นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑

        ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือในด้านงาน สวัสดิการและสงเคราะห์แก่ครอบครัวข้าราชการทหารอากาศ กองบิน ๑ ...

บริการข้อมูล & ประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารชมรม

ทำเนียบประธานชมรมฯ

ภารกิจรับ - ส่งเสด็จ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ โดยเครื่องบินพระที่นั่งจาก ท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ มายังสนามบินโคราช (กองบิน ๑) เสด็จไปทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และทอดพระเนตรนิทรรศการ "วิสาขบูชา พุทธบารมี" ณ มณฑลพิธีห้อง เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น ๓ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ สาขานครราชสีมา เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ...
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จฯ ประทับเครื่องบินพระที่นั่งจาก ท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ มายังสนามบินกองบิน ๑ เพื่อเสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ วัดสมานมิตร ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ...
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ โดยเครื่องบินพระที่นั่งจาก ท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ มายังสนามบินโคราช (กองบิน ๑) เสด็จไปทรงวางศิลาฤกษ์อุโบสถ และทรงยกช่อฟ้าศาลาการเปรียญ ณ วัดไชยศรีชมชื่น อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑...

นโยบายของชมรม

        เพื่อช่วยส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ประสานสามัคคีในหมู่สมาชิก สนับสนุนช่วยเหลือในด้านสวัสดิการและสงเคราะห์แก่ครอบครัวข้าราชการทหารอากาศ กองบิน ๑ สนับสนุนด้านการศึกษาแก่บุตร ธิดาของข้าราชการฯ คอยบำรุงขวัญ และกำลังใจแก่ข้าราชการทหารอากาศ กองบิน ๑ ในการปฏิบัติราชการอยู่ในส่วนหน้า ช่วยส่งเสริมสนับสนุน และให้ความร่วมมือกับรัฐบาล องค์การ สมาคม มูลนิธิและสังคมที่เป็นสาธารณประโยชน์ในวิถีทางที่ไม่ขัดต่อคติธรรมและกฎหมายของบ้านเมือง ...

การให้ความรู้แก่สมาชิก

        เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของชมรม เพื่อเป็นการพัฒนาอาชีพเสริมให้กับสมาชิก และเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนของข้าราชการ อันนำไปสู่การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่ดียิ่งขึ้น ...

การช่วยเหลือประชาชน

        ช่วยส่งเสริมสนับสนุน และให้ความร่วมมือกับทาง กองบิน ๑ รัฐบาล องค์การ สมาคม มูลนิธิและสังคมที่เป็นสาธารณะประโยชน์ในวิถีทางที่ไม่ขัดต่อคติธรรมและกฎหมายของบ้านเมือง อีกทั้งยังคอยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ ...

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของชมรม

นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ร่วมเดินทาง เยี่ยมอำลาในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ กองบิน ๑

พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย คุณพงศ์อุมา ดิษยะศริน นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ นำคณะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่​ และคณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เยี่ยมอำลาในโอกาสเกษียณอายุราชการ…

ติดต่อเรา
ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑

ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
044-358110-4 ภายใน 40202
wing1@rtaf.mi.th