๓๐ ปี บ.ข.๑๙/ก แสนยานุภาพเหนือน่านฟ้าไทย

พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเกียรติยศเนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปี เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙/ก (บ.ข.๑๙/ก) หรือเครื่องบิน F-16 “๓๐ ปี บ.ข.๑๙/ก แสนยานุภาพเหนือน่านฟ้าไทย” ณ หอบังคับการบิน กองบิน ๑ และบริเวณลานจอดข้างหอบังคับการบิน กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑