ร่วมงานกับเรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว กองบิน ๑ 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 

(สอบภาควิชาการ)  

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน ๑
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จํานวน ๓ อัตรา

ประกาศการรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 
(สอบภาควิชาการ)

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ กองบิน ๑
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จํานวน ๘ อัตรา

ประกาศการรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบภาควิชาการ)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบภาควิชาการ)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบภาคปฏิบัติ)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร