ตราสัญลักษณ์กองบิน ๑

นั้นเป็นเครื่องหมายที่สื่อถึงความเป็นหนึ่งเดียวของกองบิน ๑ ที่เมื่อได้ปรากฎอยู่แห่งใดก็จะบ่งบอกความเป็นตัวตนของกองบิน ๑

อันประกอบด้วยสัญลักษณ์ที่สำคัญ ดังนี้

๑.  รูปดาว ๕ แฉก

อันประกอบด้วยกันทั้งหมด ๑๒ ดวง หมายถึง ความรวดเร็วและอำนาจการทำลาย ประดุจดั่งดาวเพลิงที่พุ่งลงมาจากท้องฟ้า

๒.  รูปสายฟ้า

จำนวน ๓ เส้น หมายถึง ความรวดเร็วและอำนาจการทำลาย ประดุจดั่งสายฟ้า

๓.  รูปตราหมากรุก

สีเหลือง-ดำ สลับกัน หมายถึง การตรวจสอบ ซึ่งนักบินขับไล่ทุกคน ต้องผ่านการฝึกสอนอบรม

๔.  รูปเสือทะยาน

ที่อยู่ตรงกลางตราสัญลักษณ์ หมายถึง กำลังหรืออำนาจ