สถานที่ติดต่อ


  แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน ๑
ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐


ช่องทางการติดต่อ


  wing1@rtaf.mi.th

  โทรศัพท์กลาง กองบิน ๑ หมายเลข ๐๔๔๓๕๘๑๑๐ - ๔


...หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองบิน ๑ แบ่งเป็นส่วนสำนักงาน และบ้านพักอาศัยของทางราชการ เพื่อประโยช์ของท่านที่ต้องการติดต่อกับหน่วยงานภายใน สามารถติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ภายใน ได้ที่พนักงานโทรศัพท์กลาง โดยกด " ๐ " หรือ " ๑๓ " เพื่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ต่อไป...


ติ​ดตามเรา


Social Media