อากาศยานที่เข้าประจำการ

เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙/ก
F-16 A/B
F-16 A/B ADF (Air defense fighter)

เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙/ก (บ.ข.๑๙/ก) หรือที่ทุกคนรู้จักกันในนาม “F-16 Fighting Falcon” ซึ่งเข้าประจำการครั้งแรก ณ ฝูงบิน ๑๐๓ กองบิน ๑ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๑ ในโครงการ Peace Naresuan นับเป็นเวลากว่า ๓๐ ปีแล้ว ที่อากาศยานดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องน่านฟ้าไทย F-16 Fighting Falcon ผลิตโดยบริษัท Lockheed Martin ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์แบบเครื่องยนต์เดียวที่มีนวัตกรรมมากมาย มีฝาครอบห้องนักบินที่โค้งมน คันบังคับด้านข้างนักบินที่ทำให้ง่ายต่อการควบคุมภายใต้แรงจี และที่นั่งเอนไปด้านหลังเพื่อลดแรงจีที่กระทำต่อนักบิน รวมทั้งมีระบบอาวุธที่มีทั้งปืนใหญ่ M61 Vulcan และสามารถติดตั้งอาวุธได้มากถึง ๑๑ ตำแหน่ง จึงสามารถทำการบินโจมตีใช้อาวุธต่อเป้าหมายทั้งทางอากาศ (Air to Air) และทางภาคพื้น (Air to ground) F-16 มีแรงขับสูงสุดถึง ๒๕,๐๐๐ ปอนด์เมื่อใช้สันดาปท้าย (After Burner) สามารถบินด้วยความเร็วได้สูงสุดถึง ๒ เท่าของความเร็วเสียง หรือประมาณ ๒,๒๐๐ ก.ม./ชั่วโมง และสามารถบินได้สูงถึง ๕๕,๐๐๐ ฟุต โดยมีระยะทำการบินได้ไกลถึง ๕๕๐ ไมล์ทะเลหรือกว่า ๑,๐๐๐ กิโลเมตร

ปัจจุบัน F-16 ได้ประจำการอยู่ ณ ฝูงบิน ๑๐๓ กองบิน ๑ มีภารกิจในการโจมตีทางอากาศ และการบินรบในอากาศโดยประจำการอยู่ด้วยกัน ๒ แบบ ได้แก่
- F-16 A/B (A เป็นแบบ ๑ ที่นั่ง และ B เป็นแบบ ๒ ที่นั่ง)
- F-16 A/B ADF (Air defense fighter) ซึ่งเป็นเครื่องที่มีความสามารถในการใช้อาวุธปล่อยอากาศสู่อากาศระยะกลาง มีความสามารถในการโจมตีข้าศึกที่ระยะเหนือสายตา (Beyond Visual Range)


Start Now