ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสร้างอาคารคลังเก็บพัสดุ ผชย.บน.๑ ที่ บน. ๑ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

January 30, 2024 by
Administrator


ดาวน์โหลดไฟล์ : 

ห้วงเวลา