ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้าก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๕๕ (อาคารโรงนอน ร้อย.สนน,.พัน.อย.บน.๑) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

February 7, 2024 by
Administrator


ดาวน์โหลดไฟล์ : 

ห้วงเวลา