กองบิน ๑ ฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ตามคู่มือการฝึกพระราชทาน

January 8, 2024 by
กองบิน ๑ ฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ตามคู่มือการฝึกพระราชทาน
adminweb


นาวาอากาศเอก กฤษณะ  เปี่ยมศรี ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชากองบิน ๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองบิน ๑ ฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ตามคู่มือการฝึกพระราชทาน เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัย และจิตสำนึกในการเป็นทหาร และเพื่อให้กำลังพลสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เข้มแข็ง สง่างาม ตามคู่มือการฝึกพระราชทาน ณ บริเวณลานจอดข้างหอบังคับการบิน กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ห้วงเวลา