​กองบิน ๑ จัดกิจกรรม “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” ประจำปี ๒๕๖๗

December 29, 2023 by
​กองบิน ๑ จัดกิจกรรม “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” ประจำปี ๒๕๖๗
adminweb


นาวาอากาศเอก สานิตย์  ประวิตรวงศ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑ เป็นประธานพิธีเปิดจุดบริการประชาชนภายใต้กิจกรรม “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” ประจำปี ๒๕๖๗ ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้ทุกกองบินจัดตั้งจุดบริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๔ มกราคม ๒๕๖๖ ณ จุดบริการประชาชน หน้าสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงสวัสดิการกองบิน ๑ ถนน ๓๐๔ ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา


โดยให้บริการประชาชน ดังนี้

๑.  การบริการทางการแพทย์เบื้องต้น

๒.  การตรวจสภาพและการซ่อมแซมยานพาหนะเบื้องต้น

๓.  การบริการด้าน ที่พัก จัดเตรียม เตียง จำนวน ๕ เตียง

๔.  การบริการสอบถามเส้นทาง

๕.  การบริการอาหารว่าง เครื่องดื่ม และผ้าเย็น


ห้วงเวลา