กองบิน ๑ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

December 5, 2023 by
กองบิน ๑ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖
adminweb


นาวาอากาศเอก สานิตย์  ประวิตรวงศ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชากองบิน ๑, หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑, ข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ, ทหารกองประจำการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เพื่อถวายความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้


โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ, พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๐ รูป ณ บริเวณอาคารธูปะเตมีย์ กองบิน ๑ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖


ห้วงเวลา