กองบิน ๑ ร่วมกับหน่วยงานราชการใน จว.นครราชสีมา และประชาชนจิตอาสา ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

December 5, 2023 by
กองบิน ๑ ร่วมกับหน่วยงานราชการใน จว.นครราชสีมา และประชาชนจิตอาสา ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
adminweb


นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี ผู้บังคับการกองบิน ๑ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก เลิศรบ ปัทถาพงษ์ นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน กองบิน ๑ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาทำความสะอาด เเละปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


โดยมี นายสยาม  ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลปรุใหญ่ บริเวณลำตะคองเก่า บ้านตะคลองเก่า หมู่ที่ ๒ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖


ห้วงเวลา