กองบิน ๑ เปิดบ้านถ้ำพยัคฆ์ มอบความสุขให้กับเด็ก ๆ ในงาน วันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๗

January 13, 2024 by
กองบิน ๑ เปิดบ้านถ้ำพยัคฆ์ มอบความสุขให้กับเด็ก ๆ ในงาน วันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๗
adminweb


นาวาอากาศเอก กฤษณะ  เปี่ยมศรี ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ กองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมี ผู้บังคับบัญชากองบิน ๑ กำลังพลกองบิน ๑ เข้าร่วมในพิธีฯ ซึ่งในงานวันเด็กแห่งชาติ กองบิน ๑ ปีนี้ มีประชาชนทั้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยภายในงานมีการจัดแสดงกิจกรรมทั้งภาคอากาศ และภาคพื้น อาทิเช่น การจัดแสดงอากาศยาน และยุทโธปกรณ์ของกองทัพอากาศ, การแสดงขั้นตอนรับ-ส่งผู้ป่วยทางอากาศของ ฮ. แบบ EC-725 ร่วมกับทีมแพทย์กองบิน ๑, การแสดงการปฏิบัติของนักบินและเจ้าหน้าที่, การแสดงบิน Fly by ของเครื่องบิน F-16 ในรูปหมู่ ๔ ลำ, การแสดงสุนัขทหาร, การแ​สดงบนเวทีกลาง และกิจกรรมแจกของขวัญ ให้กับเด็ก ๆ ที่เข้าชมงาน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ แสดงออก ปลูกฝังความรักชาติ อีกทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก ๆ ในการเข้าสู่อาชีพทหารอากาศ​ห้วงเวลา