กองบิน ๑ ร่วมงานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” และพิธีเนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๗

January 18, 2024 by
กองบิน ๑ ร่วมงานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” และพิธีเนื่องในวันกองทัพไทย  ประจำปี ๒๕๖๗
adminweb


นาวาอากาศเอก กฤษณะ  เปี่ยมศรี ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชากองบิน ๑ และกำลังพลกองบิน ๑ ร่วมงานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” และพิธีเนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๗ สำหรับวันที่ ๑๘ มกราคมของทุกปี เป็นวันกองทัพไทย ถือเป็นวันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช องค์วีรกษัตริย์ไทย และบูรพกษัตริย์ทุกพระองค์ ตลอดจนเหล่าบรรพบุรุษของไทยที่ได้สร้างวีรกรรมอันกล้าหาญสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทย รวมทั้งให้กำลังพลในกองทัพทุกนายได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่อันสำคัญยิ่ง ที่จะรักษาหวงแหน ปกป้องบ้านเมืองและสืบทอดเจตนารมณ์ของพระองค์ท่านเพื่อรักษาแผ่นดินนี้ให้เป็นมรดกของลูกหลานไทยสืบไป ขณะที่ช่วงบ่ายมีการสวนสนามกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๗ เนื่องในวันกองทัพไทย  เพื่อกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ซึ่งเป็นเครื่องหมายแทนองค์พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทยและเป็นหลักชัยของทหารทั้งปวง เป็นพิธีเพื่อให้ทหารได้ยึดมั่นและรักษาคำสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบเพื่อส่วนรวมและประเทศชาติอย่างดีที่สุด และยังแสดงถึงการเป็นทหารอย่างสมบูรณ์ กองบิน ๑ ได้นำกำลังพลจำนวน ๑ กองพัน จากกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๑ เข้าร่วมพิธีฯ 


โดยมี พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีฯ ณ ลานอเนกประสงค์กองทัพภาคที่ ๒ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ห้วงเวลา