ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑ เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ณ โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า

February 12, 2024 by
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑ เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ณ โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า
adminweb


นาวาอากาศเอก กฤษณะ  เปี่ยมศรี ผู้บังคับการกองบิน ๑ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑ พร้อมด้วยกำลังพลชุดจิตอาสาพระราชทานกองบิน ๑ เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ณ โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยได้นำรถบรรทุกน้ำสะอาดขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร แจกจ่ายน้ำสำหรับการอุปโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ณ โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา


ทั้งนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑ ได้ติดตามสภาณการณ์ภัยแล้งอย่างใกล้ชิด และพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทันที่ อย่างเต็มความสามารถเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗


ห้วงเวลา