ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑ เข้าช่วยเหลือประชาชนจากเหตุการณ์ ไฟไหม้บ่อขยะหลังโรงเรียนบ้านเขาวง

February 22, 2024 by
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑ เข้าช่วยเหลือประชาชนจากเหตุการณ์ ไฟไหม้บ่อขยะหลังโรงเรียนบ้านเขาวง
adminweb


เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ.๖๗ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑ ได้รับการประสานจาก ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๕ จังหวัดนครราชสีมา ขอรับการสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนจากเหตุการณ์ ไฟไหม้บ่อขยะหลังโรงเรียนบ้านเขาวง ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา ได้ลุกลามเป็นวงกว้าง และต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ ๑๙ ก.พ.๖๗ ที่ผ่านมา ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่อย่างมาก โดยเฉพาะในเรื่องมลพิษทางอากาศ และหน่วยงานในพื้นที่ยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้นั้น 

นาวาอากาศเอก กฤษณะ  เปี่ยมศรี ผู้บังคับการกองบิน ๑ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑ จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑ กำลังพลชุดจิตอาสาพระราชทาน กองบิน ๑ รวมทั้งสิ้น ๑๐ คน พร้อมรถบรรทุกน้ำขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ คัน และรถบรรเทาสาธารณภัย ๑ คัน เข้าสนับสนุนช่วยเหลือเหตุการณ์ดังกล่าวในทันทีขณะนี้เจ้าหน้าที่ ฯ สามารถควบคุมเพลิงได้แล้ว สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ตาม ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และพร้อมที่จะสนับสนุนให้การช่วยเหลือในทันทีเมื่อได้รับการประสาน


ห้วงเวลา